Manohara Saciputra Dasa | Fevereiro 2021

Dharma Dasa | Janeiro 2021

SS Mahavishnu Swami Maharaja | Dezembro 2021

Prema Rupa Madhava Dasa | Novembro 2021

Vaishnava Dasa | Outubro 2021

Rasananda Dasa | Setembro 2021

Sri Gopal Dasa | Agosto 2021

Mahananda Murari Dasa | Julho 2021

Nityananda Raya Dasa | Junho 2021

Bhakta Hari e Bhakta Talles | Maio 2021

Daivi Shakti Devi Dasi | Abril 2021

Kaunteya Dasa | Março 2021

S.S. Mahavishnu Swami | Fevereiro 2021

Krishna Karuna Devi Dasi | Janeiro 2021

Krpalu Ramananda Dasa | Dezembro 2020

Bhaktin Pamela | Novembro 2020

Bhakta Braian | Outubro 2020

Subhadraji Devi Dasi | Setembro 2020

Bhaktin Bruna Freiberger | Agosto 2020

MurariPu Dasa | Julho 2020

Mahananda Murari Dasa | Junho 2020

Jahnava Isvari Devi Dasi | Maio 2020

Lokasaksi Dasa | Abril 2020

Manohara Saciputra Dasa | Fevereiro 2020

Sri Gourangi Devi Dasi | Janeiro 2020

Vinaya Sri Nitai Dasa | Dezembro 2019

Bhaktin Mariana Pinheiro | Novembro 2019

S.S. Jayapataka Swami | Outubro 2019

Rasarnava Gouranga Dasa | Setembro 2019

Govinda Gopal Dasa | Agosto 2019

Krishna Chandra Dasa | Julho 2019

Sandini Devi Dasi (DvS) | Junho 2019