Bhaktin Bruna Freiberger | Agosto 2020

MurariPu Dasa | Julho 2020

Mahananda Murari Dasa | Junho 2020

Jahnava Isvari Devi Dasi | Maio 2020

Lokasaksi Dasa | Abril 2020

Manohara Saciputra Dasa | Fevereiro 2020

Sri Gourangi Devi Dasi | Janeiro 2020

Vinaya Sri Nitai Dasa | Dezembro 2019

Bhaktin Mariana Pinheiro | Novembro 2019

Jayapataka Swami | Outubro 2019

Rasarnava Gouranga Dasa | Setembro 2019

Govinda Gopal Dasa | Agosto 2019

Krishna Chandra Dasa | Julho 2019

Sandini Devi Dasi (DvS) | Junho 2019